Starten als
zelfstandig logopedist
Starten als
loontrekkend logopedist

Startersvraag: kan ik een terugbetaling aanvragen wanneer er sprake is van meertaligheid?

Als er een logopedisch probleem is vastgesteld, doet het er niet toe hoeveel talen een patiƫnt spreekt. Enkel indien de stoornissen het gevolg zijn van het aanleren van een andere taal dan de moedertaal kan er geen verzekeringstegemoetkoming worden verleend.

Terugbetaling voor taalontwikkelingstoornissen of dysfasie is dus enkel mogelijk indien er eveneens een taalprobleem in de moedertaal kan worden aangetoond. Wanneer er enkel moeilijkheden bestaan is het Nederlands, is er geen recht op terugbetaling.

We merken nog op dat het verplicht is om de talige situatie te vermelden in het aanvangsbilan. De adviserend geneesheer kan ook steeds om bijkomende informatie vragen m.b.t. de talige achtergrond.