Starten als
zelfstandig logopedist
Starten als
loontrekkend logopedist

Startersvraag: mag ik verplaatsingsonkosten aanrekenen?

Het is als logopedist toegestaan om verplaatsingsonkosten aan te rekenen wanneer de behandeling om een bepaalde reden niet op de praktijk kan plaatsvinden. Het RIZIV voorziet voorlopig nog geen apart honorarium voor deze behandelingen. Het kan gaan om therapiesessies op school, aan huis of in een RVT.

U kan opteren voor een kilometervergoeding (cf. de artsen) of voor een vast bedrag per sessie. Het is echter belangrijk om duidelijke afspraken te maken met de ouders of de cliënt vòòr de behandeling van start gaat.