Starten als
zelfstandig logopedist
Starten als
loontrekkend logopedist

Startersvraag: waar moet ik rekening mee houden wanneer ik een aanvraag indien binnen de aanvullende verzekering?

Voor cliënten en patiënten die niet in aanmerking komen voor terugbetaling binnen de verplichte verzekering (RIZIV) is het onder bepaalde voorwaarden mogelijk een terugbetaling aan te vragen via de aanvullende verzekering van het ziekenfonds. Deze bepalingen verschillen echter van ziekenfonds tot ziekenfonds. Om je cliënten of patiënten correct te kunnen informeren, is het interessant op de hoogte te zijn van deze bepalingen alvorens je een aanvraag tot terugbetaling indient. Neem voor meer informatie contact op met de ziekenfondsen in je regio.

In sommige gevallen zal men je vragen een samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen. Het is ook mogelijk dat het ziekenfonds een ander aanvraagformulier hanteert of vraagt om de prestaties op een andere manier te attesteren. Ook de modaliteiten van de terugbetaling kunnen verschillen: zo zal het ene ziekenfonds een goedkeuring verlenen voor een aantal sessies, terwijl het andere ziekenfonds een goedkeuring zal geven voor een bepaalde periode, bv. 6 maanden of een jaar. Het bedrag dat terugbetaald wordt per sessie kan sterk variëren. Meestal wordt bij een eerste aanvraag ook een voorschrift van een geneesheer-specialist geëist, maar in sommige gevallen is een voorschrift van de huisarts voldoende.