Starten als
zelfstandig logopedist
Starten als
loontrekkend logopedist

Startersvraag: wat doe ik met het ‘aanvraagformulier voor logopedische verstrekkingen’?

Het aanvraagformulier voor logopedische verstrekkingen moet standaard ingevuld en meegestuurd worden bij elke aanvraag voor terugbetaling. Dit zowel bij nieuwe aanvragen als bij verlengingen.

Op het aanvraagformulier moet een klevertje van het ziekenfonds aangebracht worden en moeten volgende gegevens worden ingevuld:
- identificatiegegevens van de cliënt
- identificatiegegevens van de logopedist(e)
- plaats en startdatum van de behandeling

Het aanvraagformulier moet eveneens gedateerd en ondertekend worden door ‘de rechthebbende of de gevolmachtigde’. Hiermee worden de cliënt zelf of zijn ouders of voogd bedoeld. Het is niet de bedoeling dat de logopedist(e) dit document zelf ondertekent.

Je vindt het officiële aanvraagformulier terug in ons Digicenter. Enkel originele formulieren worden aanvaard.